Bài 7

Từ Vựng
STT Từ Vựng Kanji Nghĩa
1 きる 切る cắt
2 おくる 送る gửi
3 あげる   tặng
4 もらう   nhận
5 かす   貸す cho mượn
6 かりる 借りる mượn
7 かける   mang
8 tay
9 はし   cầu
10 スプーン   muỗng
11 ナイフ   con dao
12 フォーク   nĩa
13 はさみ   cái kéo
14 ファクス   máy fax
15 ワープロ   máy đánh chữ
16 パソコン   máy tính
17 パンチ   ghế ngồi
18 ホッチキス   kim bấm
19 セロテープ   băng keo nhựa
20 けしゴム   cục tẩy
21 かみ   tóc
22 はな hoa
23 シャツ   áo sơ mi
24 プレゼント   quà tặng
25 にもつ 荷物 hàng hóa
26 おかね お金 tiền
27 きっぷ   vé (tàu ,xe)
28 クリスマス   Lễ Giáng sinh
29 ちち cha mình
30 はは  mẹ mình
31 これから   từ bây giờ-
32 おとうさん お父さん cha (anh)
33 おかあさん お母さん mẹ(anh)
34 もう   đã rồi
35 まだ   vẫn còn , vẫn chưa
36 ごめんださい   xin lỗi
37 いらっしゃい   xin mời
38 いってきます   tôi đi đây
39 しつれします   xin thất lễ
40 りょこう 旅行 du lịch
41 おみやげ お土産 quà lưu niệm
42 ヨーロッパ   Châu Âu

 

Ngữ pháp

1. Danh từ(công cụ/phương tiện) + で + Động từ

 • Nghĩa : Làm việc gì bằng cái gì
 • Cách dùng : trợ từ 「で」 dùng để biểu thị phương tiện hay cách thức tiến hành một việc gì đó
 • Ví dụ :
  はしでたべます。
  Tôi ăn cơm bằng đũa
  にほんごでレポートをかきます。
  Tôi viết báo cáo bằng tiếng Nhật

2. “Từ/câu” は ~ごでなんですか

 • Nghĩa : “Từ/câu” trong tiếng ~ là gì
 • Cách dùng : dùng để hỏi một từ, một ngữ hoặc một câu được nói như thế nào bằng một ngôn ngữ khác
 • Ví dụ:[ありがとう」 はえいごでなんですか。[ありがとう」 trong tiếng Anh là gì ?[Thank You」 です。
  Là ”Thank You”

3. Danh từ (người) に あげます

 • Nghĩa : Cho/tặng ai
  *ngoài ra còn có thể sử dụng các động từ khác như [かします], [おしえます], [おくります], [でんわをかけます]
 • Cách dùng : Chúng ta đặt trợ từ 「に」 sau các danh từ này để chỉ ra đối tượng tiếp nhận hành động
 • Ví dụ:
  やまださんはきむらさんにはなをあげました。
  Ông Yamada tặng hoa cho chị Kimura
  イーさんにほんをかしました。
  Tôi cho chị Lee mượn sách

*Đối với động từ [おくります], [でんわをかけます] thì đối tượng không chỉ là người mà còn có thể là địa điểm. Trong trường hợp đó, ngoài trợ từ 「に」 chúng ta còn có thể dùng trợ từ [へ」
Ví dụ :
かいしゃへでんわをかけます。
Tôi gọi điện thoại đến công ty

4. Danh từ (người) に もらいます

 • Nghĩa : Nhận từ ai
  *ngoài ra còn có thể sử dụng các động từ khác như [かります], [ならいます]
 • Cách dùng : Chúng ta đặt trợ từ 「に」 sau các danh từ này để chỉ hành động từ phía người tiếp nhận
 • Ví dụ :
  きむらさんはやまださんにはなをもらいます。
  Chị Kimura đã nhận hoa từ ông Yamada
  カリナさんにCDをかりました。
  Tôi đã mượn địa CD từ chị Karina

*Chúng ta co thể dùng trợ từ 「から」 thay cho 「に, đặc biệt khi đối tác không phải là người mà là một tổ chức nào đó (ví dụ công ty hoặc trường học) thì không dùng 「に」 mà dùng 「から」
Ví dụ :
きむらさんはやまださんからはなをもらいます。
Chị Kimura đã nhận hoa từ ông Yamada
ぎんこうからおかねをかりました。
Tôi đã vay tiền từ ngân hàng.

5. もう Động từ ました

 • Nghĩa : Đã làm gì rồi
  *Nếu trong câu hỏi thì sẽ có nghĩa là Đã làm gì chưa
 • Cách trả lời câu hỏi :
  はい、もう Động từ ました
  Vâng, đã làm … rồi
  いいえ、まだです
  Vẫn chưa
 • Ví dụ :
  もうにもつをおくりましたか。
  Anh/chị đã gửi đồ chưa?
  はい、 「もう」 おくりました
  Rồi, tôi đã gửi rồi
  いいえ、まだです。
  Chưa, tôi chưa gửi

*Khi câu trả lời đối với câu hỏi theo mẫu này là câu phủ định thì chúng ta không dùng (Động từ ませんでした). Lý do là vì (Động từ ませんでした) có nghĩa là ai đó đã không làm một việc gì đó trong quá khứ chứ không mang nghĩa là chưa làm việc đó.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
CCS Gia Huy sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc của các bạn , hãy kết nối với chúng tôi ngay nhé!