ĐƠN THI NAM, NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỈNH CHIBA, THÁNG 12/2022

  Đơn thi Nam, nữ chế biến thực phẩm tỉnh Chiba, thu nhập cao. Thông tin đơn tuyển dụng lao động nữ làm ngành thực phẩm tháng 12. – Ngành nghề: Chế biến thực phẩm. – Số lượng lấy tuyển: 10 bạn Nam, 10 bạn Nữ. – Lương tháng cơ bản: 166,320yen (Khoảng 30,000,000 VNĐ/tháng). […]