THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG !!!

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN CCS GIA HUY Do nhu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, CT CỔ PHẦN CCS GIA HUY liên tục tuyển dụng: Trưởng Phòng Tuyển Dụng và Cán Bộ Tuyển Dụng chuyên tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài ( xuất khẩu lao […]