63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh khối mầm non và tiểu học đi học trực tiếp trong tháng 2-2022.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT cho biết, nếu như cập nhật đến ngày 3.2 vẫn còn 3 địa phương chưa có lịch cho khối mầm non và tiểu học trở lại trường thì đến ngày 7.2, toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh mầm non, tiểu học đi học trực tiếp trong tháng 2.

Trong đó, có 53/63 tỉnh, thành cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp, bắt đầu từ ngày 7 đến ngày 14.2.

Khối THCS, có 63/63 tỉnh, thành đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2. Trong đó, 57/63 tỉnh, thành cho 100% học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8.2.

Khối THPT, có 63/63 tỉnh, thành đã cho học sinh đi học trực tiếp vào 7.2.

100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, bắt đầu từ ngày 14.2.

Bộ GD-ĐT đã quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra, do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các thứ trưởng dẫn đầu, đến các địa phương kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm thích ứng, linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, bắt đầu từ ngày 9.2.