Chúc mừng đoàn bay Thực – Dựng lên đường bình an

CCSGIAHUY – không giới hạn!

Thực – Chế biến thực phẩm nam nữ.

Dựng – Nhóm ngành xây dựng.

Công ty không bị giới hạn bởi đơn hàng, ngành nghề, thủ tục…

Ai nói thực phẩm chỉ có các bạn nữ thì chúng tôi xin được phép phản bác lại ý kiến đó.

Chúc mừng đoàn bay CBTP nam nữ của chúng ta lên đường thuận lợi. 5/6/2022!

(Ảnh kỉ niệm đoàn CBTP nam nữ tại sân bay)

(Ảnh kỉ niệm các bạn nhóm ngành xây dựng)

(Ảnh kỉ niệm 2 bạn lắp ráp đường ống nước)

Chúc các bạn lên đường mạnh giỏi, thượng lộ bình an.