Lao động đến Nhật Bản là đến quốc gia hiện đại bậc nhất Thế Giới !

Vào ngày 14, một cuộc thử nghiệm xe bus tự lái sử dụng công nghệ 5G đã diễn ra ở sân bay Narita.

Trong quá trình di chuyển xe bus sẽ nhận ra chướng ngại vật bằng nhiều camera trong xe và tự động đi qua các cổng xe buýt của sân bay số 2 và số 3.

Xe tự động lái sẽ được áp dụng trên quan điểm giải quyết tình trạng thiếu lao động và giảm nguy cơ tai nạn do lỗi của con người.
Thí nghiệm dự kiến kéo dài đến ngày 28.