Nhật Bản sẽ thay đổi tiêu chí đánh giá mức độ dịch COVID-19

Thay vì căn cứ vào số ca mắc mới mỗi ngày, Nhật Bản sẽ chuyển sang căn cứ vào xu hướng tăng giảm dịch bệnh, tỷ lệ sử dụng giường bệnh cũng như áp lực với hệ thống y tế.

Ủy ban chuyên gia phòng chống dịch COVID-19 của Nhật Bản đã thống nhất sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá mức độ dịch COVID-19, theo đó, hiện nay tiêu chí để dỡ bỏ việc áp dụng các biện pháp trọng điểm tại các địa phương là số ca mắc mới và áp lực đối với hệ thống y tế phải giảm xuống mức thấp đã không còn phù hợp. Do đó, ủy ban này đã quyết định, nếu số ca mắc mới và áp lực đối với hệ thống y tế vẫn cao, nhưng chỉ cần có xu hướng giảm, thì đã có thể dỡ bỏ áp dụng các biện pháp trọng điểm tại các địa phương, bình thường hóa các hoạt động kinh tế, xã hội.

Cùng với việc thay đổi các tiêu chí đánh giá mức độ dịch COVID-19, Nhật Bản cũng triển khai những biện pháp linh hoạt đối phó với dịch bệnh, như quay trở lại cho phép sử dụng chứng nhận tiêm chủng và chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 để tham gia các sự kiện và hoạt động kinh tế, xã hội một cách bình thường, bên cạnh đó, các sự kiện có quy mô lớn sẽ được tổ chức mà không giới hạn số người tham dự với điều kiện sự kiện sẽ diễn ra trật tự và có kế hoạch phòng dịch chi tiết.

Tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản đang có xu hướng giảm nhiệt ở nhiều địa phương, việc thay đổi tiêu chí trên sẽ đảm bảo cho sự linh hoạt trong cân bằng giữa phòng chống dịch và duy trì các hoạt động kinh tế xã hội. Với các tiêu chí mới này, dự kiến các biện pháp trọng điểm phòng dịch đang áp dụng tại 18 địa phương của nước này có thể được dỡ bỏ từ vào ngày 21/3 tới.
Theo VTV.