Cung ứng nhân lực

 

Cung ứng nhân lực là gì?

        Nhật Bản là một trong những nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới. Quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ trong khi nguồn cung ứng nhân lực luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng do dân số Nhật Bản ngày càng già hóa.Nhật Bản là một trong những nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới. Quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ trong khi nguồn cung ứng nhân lực luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng do dân số Nhật Bản ngày càng già hóa.

       Mặc dù Nhật Bản đã tăng tuổi nghỉ hưu lên 65, thế nhưng nhiều người nghỉ hưu vẫn đi làm do thiếu lao động (chiếm 23% lực lượng lao đông). Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), nếu Nhật Bản không thay đổi các chính sách về lao động ngay lúc này thì chỉ 10 năm nữa tổng lực lao động của nhật sẽ giảm đến 10%, nên việc thay đổi chính sách để thu hút lao động nước ngoài là việc làm cần thiết của chính phủ Nhật Bản.

       Chương trình hợp tác Đào tạo và Cung ứng nhân lực chất lượng cao Việt – Nhật của công ty CCS GIAHUY ra đời giữa nhằm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp trọng điểm của Nhật Bản đang thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là nhân lực trình độ cao. Đây là cơ hội dành cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng được học tập và làm việc tại Nhật Bản.