Hôm nay (ngày 16/2), Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các Bộ, ban, ngành bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan về thời gian mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” từ ngày 15/3/2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026 trình Thủ tướng Chính phủ gồm 2 giai đoạn.


Du khách quốc tế tham quan Hội An trong chương trình thí điểm Hộ chiếu vaccine. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, giai đoạn 2022-2023 sẽ phấn đấu phục hồi được khoảng 8-9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (bằng 45-50% so với năm 2019); 65-70 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 75-80% so với năm 2019) và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400-450 nghìn tỷ đồng (bằng 50-55% so với năm 2019).

Giai đoạn này tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cộng đồng tham gia kinh doanh du lịch nhằm đẩy nhanh phục hồi hoạt động kinh doanh. Phát triển sản phẩm du lịch mới đảm bảo an toàn dịch bệnh, phù hợp với nhu cầu, xu hướng thị trường trong và sau đại dịch…

Giai đoạn 2024-2026, sẽ phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 15-16 triệu lượt khách du lịch quốc tế (bằng 40-45% so với chỉ tiêu Chiến lược đề ra); khoảng 75-80 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 60-65% so với chỉ tiêu Chiến lược); tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 680-780 nghìn tỷ đồng (bằng 40-45% so với chỉ tiêu Chiến lược).

Đến năm 2026, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt (tăng 20% so với năm 2025), khách du lịch nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt (tăng 13,3%), tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 800-900 nghìn tỷ đồng (tăng 15,5-17,5% so với so với năm 2025)./.